Seneste nyheder fra Altor

SL: SN Nyt
Dato: 29-30.12.620
Sted: Eithel Numôr, Baroniet Devorien
Begivenhed: Det forlyder nu med sikkerhed, at de store helte Artuan af Devorien og Nellike Sølvelver er tilbage! Begge er set ankommet til Baron Artuans borg, hvor de har holdt lange møder med den berendiske hofmager Hagras, en lokal munk og en nyligt ankommet person af særegen karakter. Rygter fra baronens borg vil vide, at Artuan ikke mere bærer sit flammende sværd, Ardor, ved sin side, men istedet har bevæbnet sig med sit gamle sværd - den natsorte jernbider, Nabakos. På årets næstsidste dag forlader Artuan, Nellike samt den mystiske personage, der antages at være en troldmand, igen Devorien og flyver sydpå båret af de smukke pegasi.
Gå til denne dato i arkivet her.

SL: SN Nyt
Dato: 27.12.620
Sted: Kongsborgen Brattinghus, Lindenmaar
Begivenhed: Efter Kong Atlas´ sejr i duellen mod den unge Hertug Stålhandske, mødes kongen denne dag med forhandlere fra den belejrende hær. Resultatet af forhandlingerne bliver, at de oprørske adelmænd får lov til at beholdes deres jorder og privilegier mod, at de sammen med resten af den lindenmarske adel sværger troskab til kongen ved en højtid den 15. januar, år 621 e.O. Endvidere går der rygter om at kongen har indvilliget i at gifte sig ind i den lindenmarske højadel. Efter forhandlingerne afslutning bryder den belejrende hær op.
Gå til denne dato i arkivet her.

SL: SN Nyt
Dato: 24.12.620
Sted: Overalt på Ereb
Begivenhed: På denne dag, hvor de Etin-tro fejrer profeten Odo´s fødsel, mærker mægtige magere, sandsigere, synske og profeter at en skygge falder over Ereb. Et ondt varsel der taler om hårde tider på vej!
Gå til denne dato i arkivet her.

SL: SN Nyt
Dato: 01-03.11.620
Sted: Nohstril, Erebos
Begivenhed: Sent på aftenen eskorteres en chebeck ind i Nohstril havn af en krigsgalaj, med en mager fra den Ottefaldige Vejs Hus ombord. Nogen tid efter ankomsten til toldboden opstår der tumult på kajen ved det nys ankomne skib. Ombord på skibet befinder sig bla. "Ridder" Sehran, der sammen med flere andre, er efterlyst i forbindelse med mordet på en repræsentant fra Femhusrådet i begyndelsen af august. Tre grupper - en gruppe svært bevæbnede dværge, en gruppe magere og en gruppe "embedsmænd" fra Velfærdserkisatet - skændes højlydt om hvem der skal tage hånd om de efterlyste (en af de rejsende i "Ridder" Sehrans selvskab er en dværgsmed, som dværgene straks kræver udleveret). Efter lang tids "forhandling" føres skibets passagerer bort af magerne. Få dage efter kundgøres det at Ridder Sehran og hans rejsefæller er udskyldige i sagen om det førnævnte mord. Rygtet vil dog vide at Velfærdserkisatet ikke er tilfreds med den afgørelse.....
Gå til denne dato i arkivet her.