Nyheder fra Altor i året 621 e.O.

SL: SS og LL
Dato: 26. oktober 621
Sted: Kardien, sydøst for Ekeborg
Begivenhed: Rejsende fortæller, at de var øjenvidner til en kort men voldsom kamp. Præstinden Nenya og hendes følge munken Baldyr, smeden Mons, mageren Delose, dennes lærling og endelig en væbner fra Solriddernes orden, blev uden varsel angrebet af en gruppe på i hvert fald tre krigere.
Undervejs i kampen gik hesten med følgets vogn amok og styrtede ud i landskabet. Og det lykkes kun munken at få vognen under kontrol efter, at han flere gange var blevet kastet af - og faktisk kørt over af vognen undervejs! I overfaldet virkede det som om, mageren var et særligt mål, idet han med en uhyggelig præcision blev ramt af flere pile til trods for, at han og de øvrige søgte dække i terrænet. Utroligt nok bevarede han livet, hvilket må skyldes den lægelige behandling munken leverede.
Hovedkampen stod smeden Mons for: Han konfronterede uden tøven en af de angribende krigere lanse mod lanse! Efter et kort sammenstød stod det dog til væbneren i følget at møde den tungt bevæbnede kriger. Med stor dygtighed lykkedes det ham at nedkæmpe krigeren, der til sidst faldt livløs til jorden. Imens mødte smeden den resterende del af krigerne. Frygtløst nedkæmpede han kun med sin stridsgissel en kriger bevæbnet med tohåndsøkse. Og til sidst faldt også krigernes bueskytte til jorden.
Efterfølgende forlyder det, at de overfaldende krigere faktisk var den berygtede Treors Bande. Således har Jægerne fra Treor åbenbart mødt deres overmænd i Kardien!